Guardians Prayer

Panalangin ng GUARDIANS

Panginoon, turuan mo akong maging matapang

At hindi nalulukuban ng takot

Disiplinado, sa mga nakabababa

o nakatataas man

May turing na kapatid,

maging sa kaibigan o kaaway

Matuwid, sa harap ng paniniwala

Panginoon, turuan mo kaming

maging matapat

Na tagapagtanggol ng naaapi

Magiting na tagapagtaguyod

ng Bandilang Pilipino

May Kalayaan at Pagkakaisa

Mabuti, hindi naghihintay ng kapalit

At hindi nagtatanim ng galit

Matapat sa aming Bansa at Paniniwala

Kalmado sa galit at sa pighati

Maginoo sa tagumpay at pagkatalo

Taimtim, walang pagiimbot

at walang pagkapalalo

Panginoon, isinasamo namin sa Iyo

Paglinawin mo ang aming kaisipan

upang malaman ang daan

Bigyang liwanag upang makita ang daan

At ng lakas upang tahakin ang daan

AMEN